CÜTFAM, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri binasında  400 m2’lik bir alana sahip olup, hücre kültürü, Flow sitometri, HPLC, PCR ve Mikro array, gen analiz laboratuarları ile soğuk oda çalışma birimi ve araştırmalarda kullanılacak örnekleri saklamak için ultra soğutucu (-86 °C) sistemleri de içeren bir yapıdır. Araştırma merkezi ayrıca jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) ile desteklenmiş elektrik sistemine ve merkezi ofis bölümünde internet bağlantılı bilgisayar sistemine sahip olup 24 saat kamera sistemi ile de izlenip kayıt altında tutulmaktadır.   Merkezin amacı,  temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalara deneysel alt yapı ve hizmet sunmak,  bu alanlarda bilgi üretilmesine ve araştırıcılar arasında koordinasyonun kurulmasına olanak sağlamaktır.